صفحه پیش فرض Web Server

در صورتی که این صفحه را مشاهده می نمایید ، ممکن است یکی از موارد زیر رخ داده باشد :
  • سرویس میزبانی شما برروی این سرور قرار ندارد .  در اینصورت لطفا تنظیمات  DNS دامنه را بررسی کنید.
  • زمان هاست شما پایان یافته است .  در اینصورت وارد سایت رادکام ، بخش پورتال مشتریان شوید و روال تمدید  سرویس را  آغاز نمایید.
  • دسترسی به سرویس شما به علت مصرف  بیش از حد منابع به صورت خودکار غیر فعال شده است. در اینصورت  وارد سایت رادکام ، بخش پورتال مشتریان شوید و وضعیت سرویس را بررسی نمایید.
توجه :  گزارش وضعیت  موارد فوق از طریق ایمیل به شما ارسال شده است و شما می توانید وارد بخش پورتال مشتریان رادکام شوید و بر مبنای ایمیل  های ارسالی ، سفارش خود را  تمدید کرده  و یا ارتقاء دهید.

New to Parallels?

Parallels is a worldwide leader in virtualization and automation software that optimizes computing for consumers, businesses, and Cloud services providers across all major hardware, operating systems, and virtualization platforms.

For the Cloud, Parallels automation and virtualization software enables cloud services providers to rapidly and profitably deliver the widest range of cloud services that small businesses want and need. Our software includes key building blocks of cloud service delivery - self service control panels, billing, cloud service provisioning and virtualization. We enable the delivery of all types of services that small businesses need - shared web hosting and web applications, messaging and collaboration services, virtualized infrastructure services and thousands of other applications.

Our Automation products allow businesses to optimize their systems to maximize profit. Our Virtualization products allow personal computers to run several operating systems on one computer (like OSX and Windows) and for individual servers to function like many servers at once for creating cloud computing environments.

This website was created using our Parallels Panel product. We offer a full line of Billing, Sitebuilder and cloud computing tools. Please visit www.parallels.com to find out more information.

Test pages

Parallels Plesk Panel provides several test pages that you can use for checking the scripting features, testing database connections and mail sending. Click an icon to see test pages for different scripts:


ASP.NET Python PHP Perl

Consumer Products

Parallels®
Desktop for Mac

The best solution for running Windows, Linux, or any of many other operating systems alongside OS X.

Parallels® Desktop for
Windows and Linux

Simultaneously run multiple operating systems on your PC

Service Provider Products

Parallels® Automation

Hosting, SaaS, and cloud computing automation solution.

Parallels® Panel

The Best Control Panel Ever For Easy, Complete and Profitable Hosting